Poulsen er spesialist på sjørett og forsikringsrett, og blir en av IUNOs omtrent 50 ansatte fordelt på kontorer i København, Stockholm og Oslo.