I KWC bistår Bugge klienter med finansielle vurderinger knyttet til transaksjoner, restrukturering, insolvens og rettslige prosesser.