Fegth har de siste 16 år vært Juridisk Direktør for Elkjøp Nordic AS og har også jobbet som advokat i Kvale, Oracle og Gjensidige. Fegth har bred og internasjonal erfaring innen de forretningsjuridiske felt, med særlig vekt på kontrakter, forhandlinger, teknologi,  markedsføring og franchise.