Rognhaug kommer fra stilling som konstituert tingrettsdommer i Nord-Troms og Senja tingrett.