Det sentrale spørsmålet i saken var om oppreisningserstatning og ménerstatning skal utmåles uavhengig av hverandre, eller om det skal foretas en samordning av disse to erstatningspostene.

Med det er Jonsbråten den femte advokaten i Haver Advokatfirma som får møterett for Høyesterett.