Hines er spesialist på merverdiavgift, og har frem til hun nå begynte i staten vært medlem av Skatteklagenemnda. Tidligere var hun advokat i NHO, og medlem av Banklovkommisjonen.