Simonsen skrev masteroppgave i erstatningsrett, og har siden spesialisert seg innen rettsområdene personskadeerstatning og trygderett.