Ranheim har betydelig erfaring med rådgivning til norske og internasjonale selskaper knyttet til selskapsrettslige problemstillinger og generelt transaksjonsrelatert arbeid, herunder utarbeidelse av aksjonæravtaler, prosjektledelse og forhandlinger. Hun holder jevnlig foredrag og er veileder for masterstudenter i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.