Hun er firmaets representant i International Lawyers Network (ILN)s IT & Innovation group, og holder ofte foredrag innenfor sine fagområder. Ranheim har vært i Advokatfirmaet Økland siden 2012, og har før det arbeidet som forsker ved Senter for rettsinformatikk (UiO) og som rådgiver i Fornyingsdepartementet.