Nilsen vil hovedsakelig arbeide med fast eiendoms rettsforhold, konkurs, kontraktsrett og tvisteløsning.