Kaufmanns prosjekt vil analysere hvordan digital hardware, databaser, software og syntetisk biologi påvirker produksjonen av DNA-bevis. Hun arbeider ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi i Oslo.