Mikkelsen arbeider med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, med spesialisering innen merverdiavgift. Hun har erfaring innen rådgivning og avgiftsstrukturering for både norske og internasjonale virksomheter, og har også omfattende erfaring innenfor toll og særavgifter. Maren har også betydelig erfaring innenfor skatterett for både virksomheter og privatpersoner, og bistår særlig internasjonale selskaper med skatterådgivning omkring etablering i Norge.