Hun bistår også næringsdrivende med erstatningsrett, forsikringsrett, arbeidsrett og alminnelig forretningsjus, herunder aksjonærkonflikter.
Margrethe har lang og solid erfaring innen erstatning- og forsikringsrett, og bistår jevnlig med erstatningsrettslige problemstillinger etter arbeidsulykker, trafikkulykker, pasientskader og ved psykiske plager etter tjeneste i internasjonale operasjoner.