Så og si på dagen 2 år etter har Dekkerhus nå fått advokatbevillingen. Hun har strafferett som sitt viktigste fagområde men bistår også i sivile saker som avtalerett, erstatningsrett, familierett og barnevernsrett.