Dekkerhus er nyutdannet jurist fra Universitetet i Oslo våren 2020. Hun har strafferett som sitt viktigste fagområde men bistår også i sivile saker som avtalerett, erstatningsrett, familierett og barnevernsrett.