Hun er spesialist innen personskadeerstatning og forsikringsrett