Kolstad har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, Skatt Øst og PWC.