Bjerke har de siste årene særlig rådgitt Haavinds kunder i energibransjen om vannkraftproduksjon, nettutvikling, fjernvarme og vindkraft.