Kjerrgård har fra tidligere erfaring som blant annet advokatfullmektig ved prosedyreavdelingen i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.