Hun har en Master i rettsvitenskap fra UiO. Hun har tidligere hatt både traineeopphold og skriveplass hos Ræder og skrev masteroppgaven innen fagområdet offentlige anskaffelser.  «Del opp eller begrunn – en vurdering av rekkevidden av anskaffelsesdirektivet artikkel 46»