Hun er Lektorlagets forhandlingsansvarlige for statlig sektor.