Vollan har ledet Kriminalomsorgsdirektoratet siden 2013, og har fra tidligere lang erfaring fra lovavdelingen. Hun var konstituert lagdommer i 2006.