Wabakken har opparbeidet seg bred erfaring innen tvisteløsning, med spesialisering innenfor entrepriserett.