Lozic kommer fra stilling som partner i Andenæs Aaløkken Veum Advokatfirma, der hun har vært de siste tre årene.