Tidligere har hun arbeidet hos Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter. Sæther har også vært medarbeider, og senere daglig leder, i rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Hun arbeider hovedsakelig med strafferett og fri rettshjelp og har spesialisert seg innenfor menneskerettigheter og forvaltningsrett. Hun jobber i tillegg med barnevernssaker, saker innen psykisk helsevern og utlendingsrett.