Sollund vil være tilknyttet Corporate og finans, der han vil bidra med å styrke Grettes spisskompetanse på skatteområdet.