Wiederstrøm arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på sjørett, transaksjoner og tvisteløsning. Han er utdannet i London og har både engelsk og norsk advokatbevilling. Wiederstrøm har tidligere vært advokatfullmektig i advokatfirma Wiersholm AS. Før det jobbet han for Hill Dickinson LLP ved firmaets kontorer i London og Singapore.