Hun inngår i Ro Sommernes sin faggruppe for konkurs og restrukturering og jobber utover dette særlig med opphavsrett. Hun bistår også med tvisteløsning og prosessoppdrag.