Roen spesialiserer seg på kontraktsmessige spørsmål, inkludert skipsbyggingskontrakter, leveringskontrakt, og befraktningsavtaler.

Hun kom til Kvale i 2020.