Grimsrud har en Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI. Hun har bred erfaring som advokat og jobber i hovedsak med eiendom, entreprise, kontraktsrett, samt prosedyre/tvisteløsning.

Før hun begynte i Ræder var Grimsrud senioradvokat i Advokatfirmaet Økland & Co DA. Hun har også vært dommerfullmektig i Sør-Østerdal tingrett og har bred prosesserfaring fra stilling som dommerfullmektig. Hun prosederer jevnlig saker for domstolen og har lang erfaring med tvisteløsning i og utenfor domstolene