Han kommer fra stilling som fast advokat i Thommessen, hvor han var tilknyttet firmaets avdeling for bank og finansiering.