Jonassen kommer fra domstolene. Han har vært konstituert tingrettsdommer og dommerfullmektig. Han har tidligere arbeidet med EØS-rett og offentlige anskaffelser som advokat i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS.