I Wiersholm jobbet Aase med M&A og selskapsrett. Han kommer nå fra Nærings- og fiskeridepartementet, der han har jobbet med næringspolitikk.