Calti er en dreven advokat og en sterk forhandler, og har omfattende prosesserfaring i både familietvistsaker og straffesaker. Hun påtar seg både forsvarer- og bistandsoppdrag, og har i tillegg særlig kompetanse innenfor surrogati.

Calti behersker både tyrkisk og portugisisk.