Mira har spesialistkompetanse innenfor arbeidsrettslige temaer og betydelig prosesserfaring etter å ha vært dommer og dommerfullmektig i Stavanger tingrett. Hun vil ha et særskilt fokus på problemstillinger knyttet til nedbemanning, oppsigelse, tariffavtaler, diskriminering, varsling og granskning.