Ådlandsvik jobber med problemstillinger innen individuell, kollektiv og internasjonal arbeidsrett.