Hun har særlig kompetanse innen arbeidsrett, trygderett, kontraktsrett og kjøpsrett.