Fjermeros har tidligere vært partner i Thommessen. I Thommessen ledet han skatteavdelingen i en årrekke, med spisskompetanse innen skatte- og avgiftsfeltet. Han bistår blant annet med transaksjoner, inkludert egenkapitaltransaksjoner,
generasjonsskifter og incentivordninger. Han bistår også med skatteklager, og har ført en rekke skatte- og avgiftssaker for domstolene, også for Høyesterett.