Goller er ekspert på tvisteløsning, og arbeider særlig med anskaffelsesrett og skatterett. Han kom til Wiersholm fra Wikborg Rein i 2014, og har de siste årene ledet firmaets markedsgruppe for Energi og Shipping. Han har tidligere vært hos Regjeringsadvokaten og nemndsmedlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser.