Richardsen har fra tidligere bakgrunn fra både SANDS og BAHR.