Christensen har fra tidligere bakgrunn fra Sands og Forsvaret.