Brandzæg vil blant annet styrke Bjerkan Stav Advokatfirma innen fagene bygg og entreprise, fast eiendom og anskaffelser. I tillegg til flere års erfaring som advokat, har Brandzæg erfaring som dommerfullmekig og som konstituert sorenskriver.