Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring innenfor de fleste sentrale rettsområdene til firmaet, som arv og skifte, familierett, barnerett, barnevernsrett, bistandsadvokat og NAV/trygderett.