Nyhus overtar etter tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn. Som øvrige medlemmer av KOFA de neste fire årene er utnevnt

  • Alf Amund Gulsvik
  • Lagdommer Bjørn Berg
  • Sorenskriver Elisabeth Wiik
  • Professor Finn Arnesen
  • Professor Halvard Haukeland Fredriksen
  • Advokat Karin Fløistad
  • Advokat Kjersti Holum Karlstrøm
  • Advokat Kristian Dahle Jåtog Trygstad
  • Advokat Marianne Høstmark Dragsten