Wasenden vil fortsatt være partner i Arntzen de Besche, og sentral i firmaets videre satsning innenfor fornybar energi.

Wasenden har over 20 års erfaring fra advokatvirksomhet og akademisk arbeid innen disse feltene. I tillegg til doktoravhandlingen «Energimarkedsrett», som tar for seg reguleringen av markedsatferd i kraftmarkedet, har Wasenden publisert en rekke arbeider nasjonalt og internasjonalt.

Ved BI vil Wasenden særlig arbeide i tilknytning til programmet Executive Master of Management in Energy. Programmet er et samarbeid mellom BI og IFP School i Paris, og er særlig innrettet mot å utvikle fremtidens ledere i energibransjen.

Executive in Residence er en stilling som kan sammenlignes med å være Professor II, men kompetanse og arbeidsoppgaver er noe mer spisset mot næringslivet enn for ordinære Professor II-stillinger.

Wasenden trådte inn med virkning fra 15. mai.