Hans første prøvesak var Posten II-dommen om utvelgelseskrets og interesseavveining. Hans andre prøvesak var Linjebygg-dommen om parallelle ansettelses- og oppsigelsesprosesser og plikten til å se slike i sammenheng.