Han bistår arbeidsgivere i alle typer arbeidsrettslige spørsmål, som omorganisering og omstilling, nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, tariffspørsmål, varsling, konfliktløsning og rettslige tvister.  Oftebro har også tidligere jobbet i Kluge.