Wahl arbeider spesialisert med personskadeerstatning og forsikringsrett og bistår både privatpersoner og næringsdrivende i Norge og internasjonalt i disse typer saker.