Ellingsen har vært sentral i oppbyggingen av Thommessens kontor i Stavanger, og blir femte partner ved kontoret.