Øystein Meland er en av landets mest erfarne shippingadvokater, og begynte sin Wikborg Rein-karriere så langt tilbake som i 1981.

Meland ble Cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 1977, har møterett for Høyesterett og er sertifisert som både internasjonal voldgiftsdommer og rettsmekler. Han utarbeidet og forhandlet Norsk Standard Shipbuilding Contract, og har skrevet en omfattende kommentarutgave om skipsbyggingskontrakter basert på Norsk Standard.